Időpont foglalás

Fogtörés

A fogak törése

 gyakori sérülés, általában súlyos sérülés, trauma következménye. Gyermekkorban elesés, felnőttkorban ütés és közlekedési baleset következménye lehet.

A fogak kóros törése a keményállomány meggyengülésével kapcsolatos, ami előfordulhat roncsoló fogszuvasodás, kiterjedt tömés vagy belső felszívódás következményeként. A gyökérkezelt fogak rendszerint kiszáradnak, és kisebb erőhatásokra is könnyen törnek.

 

Klinikai leletek.

  • A fogak koronájának törése tipikusan gyermekkori sérülés, leggyakrabban a felső metszőket érinti.

A fog további sorsa attól függ, hogy a törésvonal mennyire közelíti meg a fogbelet:

a.)    amennyiben azt vastagabb dentinréteg védi, a fog életképes marad. A sérült fog fájdalmas, és átmenetileg kissé meglazul.

b.)    Amikor nagyon vékony dentinréteg marad vissza vagy a fogbélüreg megnyílik, akkor a fogbél röviddel a sérülés után fertőződik.

  • A fog gyökerének törése inkább felnőttkorban fordul elő.

 

Általunk alkalmazott kezelés

 A fogkorona felszínes törései rendelőnkben töméssel helyreállíthatók, a fog életképességének megtartása mellett.

- A fogbél üregének megnyílása esetén amennyiben lehetséges megkíséreljük a fog életben tartását pulpasapkázással.

- A pulpa fertőződése esetében gyökérkezelést kell alkalmazni.

 A foggyökér törését követően a fog sorsa az elmozdulás mértékétől függ. Amennyiben nem történt elmozdulás, lehetőség nyílik a sérült gyökér gyógyulására.